Tjänster

InterEast erbjuder logistiktjänster och godstransporter till och från Östeuropa och Asien, främst för tillverkande företag inom verkstads- och textilindustrin. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och ‘Varuförsäkring under transport’ efter skriftlig beställning.

Personlig speditör

Hos InterEast får ni som kund en personlig speditör som har helhetsansvar över era samtliga transporter. Våra speditörer är uppdaterade med gällande lagar och regler, de har dessutom utbildats av Tullverket i import- och exporthantering.

InterEast ger er skräddarsydda transportlösningar med fokus på informationsprecision, leveranssäkerhet och med nära relation till er personliga speditör.

ADR Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt. InterEast har därför utbildad personal som kan hantera farligt gods. För ytterligare information läs på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Landtransporter

InterEast har arbetat med lastbilstransporter till och från Östeuropa och Turkiet sedan 1992. Vi kan därför garantera transporter med precision för alla gods och erbjuder styckegods, hängande konfektion, specialtransporter och kompletta laster i egen trafik.

Flyg- och sjötransporter

Med flyg och sjötransporter tar vi ansvar från upphämtning till leverans. Våra kunder kan alltid vara säkra på att få den senaste informationen i rätt tid då vi har kontroll över hela transportkedjan.

  • Flygtransport. Expressändningar och styckegods, samlastning. I enlighet med IATAs regelverk.
  • Sjötransport. 20’ och 40’ container samt styckegods, Door to Door (LCL/FCL).

Tullservice

InterEast har ända sedan starten haft hand om införtullning samt tullkonsultation och kan hjälpa er navigera bland varukoder såväl som kvoter och tullar. Vår personal utbildas löpande av Tullverket och besitter därför stor kunskap i tullrelaterade frågor. Vi tar hand om allt från ursprungshandlingar, importkvoter, tulldeklarationer och införselmoms till antidumpingtullar, och ger er effektiva och lönsamma lösningar.

INTEREAST

Track & Trace

InterEast har högt ställda krav på leveransprecision, våra kunder kan känna sig trygga med att deras gods levereras på rätt tid. För er som vill ha mer information om och statistik på kommande, pågående eller avslutade sändningar erbjuder vi ett Track & Trace-system.