InterEasts kvalitetsmål

Miljö och kvalitet är naturliga delar av hur vi tänker och arbetar. Vi strävar ständigt efter att minska miljöpåverkan genom ökad kunskap inom företaget samt hos kunder och leverantörer.

 “Vi arbetar genomgående med hög kvalitet på allt vi gör. Det är ett bra sätt för att utmärka oss på marknaden.”

Miljöpolicy

InterEast ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens behov och samhällskrav genomföra kvalificerade transportlösningar i enlighet med följande riktlinjer:

 • Sträva efter metoder som medför förbättringar för den yttre miljön och som minskar organisationens inverkan på miljön.
 • Sträva efter att ligga steget före miljölagstiftningens krav så att företaget bidrar till en miljö- och kretsloppsanpassad samhällsutveckling tillsammans med våra leverantörer.
 • Anlita endast leverantörer som överensstämmer med denna miljöpolicy.
 • Minska företagets egen förbrukning av ändliga resurser.
 • Oktober BAF 17,1% CAF 13,3%

Läs hela miljöpolicyn

Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

AEO Tull

 • Vi tar hand om tullärenden och ger er effektiva och lönsamma lösningar.
 • Vi svarar på allt från ursprungshandlingar, importkvoter, tulldeklarationer, införselmoms till andtidumpingtullar etcetera.
 • Direktuppkoppling till Tullverket via TDS och NCTS vilket innebär att vi som ombud ger snabb och effektiv behandling av tullärenden.
 • Kvalitetssäkring av alla tullrutiner för export/importärenden, vi har AEO (Authorised Economic Operator) status hos Tullverket.
 • Varje vecka ankommer gods till vår terminal i västra Göteborg där omlastning sker. Med ca 7000 kvm omlastningsyta, både inomhus och utomhus, kan vi även erbjuda bra service med lagerhållning.

 

Kvalitet

InterEast värnar om att ge alla kunder bästa tänkbara service. Vi arbetar efter devisen att ‘alla gram väger lika mycket’. Vi är andrapartscertifierade enligt kravstandarden för ISO 9001:2015 och 14001:2015, vilket innebär att vi har fasta interna kvalitets- och miljörutiner. Vi är även ackrediterad flygspeditör av IATA.

iata-accredagent-rgb

Läs hela kvalitetspolicyn

Certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Precision

Kunder kan lita på att lastning och lossning sker vid överenskommen tid, transportsäkerheten mäts kontinuerligt och vi har idag en leveransprecisionen på 97 procent.

 • Strävar efter långsiktiga samarbeten med åkerier och samarbetspartners.
 • Är noga med beräkningar av lastnings- och lossningstider så att vi håller det vi lovar.
 • Informerar om det skulle uppstå försening.
 • Överväger alltid om det finns alternativa lösningar vid en eventuell försening.

InterEast använder cookies

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webbplats använder ibland cookies och då endast för att göra det lättare för dig som besökare att använda våra sidor.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) så att den inte sparar cookies.